گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس:
تشکیل سرمایه ثابت خالص کشور از ۱۳۹۸ به بعد دائما منفی شده است!

دیدگاهتان را بنویسید