🔹یک دستگاه اتوبوس حامل زائران ایرانی امروز در استان نجف دچار سانحه رانندگی شد.

🔹در این سانحه ۱۹ زائر ایرانی مصدوم شدند

دیدگاهتان را بنویسید