تصاویری از خساراتی که بارش مداوم باران به بازار تاریخی میدان نقش جهان اصفهان وارد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید