تصاویر افراد گرفتار در زیر آوار زلزله ترکیه به کمک اینترنت با گوشی‌های خود عکسهایی از وضعیت خود منتشر ‌می‌کنند و خواهان نجات از زیرآوار هستند.

دیدگاهتان را بنویسید