🔹طبق آخرین نتایج سرشماری در سال ۱۳۹۵، ۶۲.۱ در صد از جمعیت زنان ایران را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دادند، یعنی اکثریت جمعیت زنان. با این حال، در فیلم و سریال‌ها این جمعیت به نمایش گذاشته نمی‌شوند و می‌توان گفت نماینده‌ی خوبی در رسانه ندارند.

🔹براساس یک بررسی دفتر پژوهش ایرنا، از میان شخصیت‌های زن سریال‌های نمایش خانگی تنها ۲۸ درصد خانه‌دار هستند. حدود ۸ درصد از زنان بازیگر در این سریال‌ها کار خانه انجام می‌دهند و در بیش از ۴۱ درصد از سریال‌ها، خدمتکار زن حضور دارد.

🔹بررسی محتوایی نقش زن در این سریال‌ها نیز نشان می‌دهد شخصیت زن خانه‌دار قصه، موجودی ضعیف، عاجز از تصمیم‌گیری، ناتوان در رفع نیازهای شخصی و وابسته است.

دیدگاهتان را بنویسید