🔹به دلیل مصرف زیاد گاز؛ در برخی خیابان‌ها و معابر کم خطر به صورت یکی در میان، خاموشی صورت می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید