🔹بر اساس رأی سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن موتور به دلیل تخلف در گرانفروشی مشمول پرداخت جریمه ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی شد.

🔹مطابق این حکم شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریدارن در بازده زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید