🔹کارخانه قند کرج که با تولید ۳۰۰ تن شکر در روز یکی از مجموعه های بزرگ تولید قند کشور به شمار می رفت مدت هاست به حالت نیمه تعطیل درآمده و حالا در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارد.

🔹۳۷ درصد از سهام این کارخانه که یک سوم قند تهران را تامین می کند در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان و مابقی در اختیار بخش خصوصی است و مدیرعامل آن از سوی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص می شود.

🔹حالا شنیده می شود قرار است با انحلال این کارخانه و عدم پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگی زودهنگام نیروهای باسابقه آن، زمین های این کارخانه به فروش رسیده و کارخانه به طور کامل تعطیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید