تغییر نظر قاضی زاده هاشمی نسبت به شهید رئیسی از رقابت در انتخابات تا همکاری در دولت سیزدهم

دیدگاهتان را بنویسید