🔹پس از قرارداد ایران و چین: چهارگوشه کشور را در اختیار کشور قرار می‌دهند. چین به دنبال استعمارگری و خوردن دنیا است.

🔹پس از قرارداد عربستان و چین: چین در حال جایگزینی با آمریکا و توسعه یافتن است. عربستان نمی‌خواهد دیگر فقط به آمریکا متکی باشد. چین نفوذ بین‌المللی و نفوذ اقتصادی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید