تقی آزادارمکی، جامعه‌شناس:

🔹 مردم امروز‌، چشم انتظار آینده هستند.

🔹امروز همه ایران تغییر می‌خواهند.

🔹بعد از سال ٨٨، دانشجویان تصمیم گرفتند‌، خود را از منازعات سیاسی و اجتماعی دور نگه دارند.

🔹در درون سیستم، برابر تغییر و بهبود مقاومت می‌شود.

🔹اگر سیستم دست به تنبیه و مجازات معترضان بزند‌، رفتار مردم رادیکال می‌شود و صبر آنها پایان می‌یابد.

🔹خبر صدور احکام اعدام و زندان‌های طویل‌المدت و… خطرناک است. اگر این روند ادامه داشته باشد‌، مردم به سمت تغییرات بنیادگرایانه میل می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید