تلويزيون دولتي روسيه منتشر کرد؛ چگونه با پرتاب يك موشك هسته‌اي اژدري که باعث ايجاد يك سونامي عظيم می شود، انگلستان را از روي نقشه محو مي‌كنند.

دیدگاهتان را بنویسید