اصغری، کارشناس هواشناسی:

🔹بارندگی تهران از فردا آغاز خواهد شد. در تهران هم در بازه زمانی کوتاه منتظر بارش سنگین خواهیم بود.

🔹چهارمحال بختیاری، همدان و لرستان بارندگی سنگین خواهد داشت.

🔹خراسان شمالی و رضوی منتظر وقوع بارش باشند.

دیدگاهتان را بنویسید