روزنامه رسالت خطاب به معترضان به اعدام محسن شکاری نوشت:

🔹با کسانی که از این حکم‌ها می‌رنجند باید گفت اعدام نشدن در ایران کار سختی نیست؛ کافیست قمه‌ات را از خانه بیرون نیاوری و به وسیله آن، سد معبر نکنی و به حافظان امنیت، مثل قصاب‌ها حمله نکنی!

دیدگاهتان را بنویسید