رئیس‌ کل موزه ملی ایران:

🔹تابلو منسوب به پیکاسو بخشی از مجموعه اموال توقیفی است که در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود.

🔹نتایج پژوهش نشان داد اثر مورد نظر یک چاپ دیجیتال روی بوم از یکی از آثار معروف پابلو پیکاسو موسوم به «مرد دلقک در حال نواختن گیتار» است.

🔹اصل تابلو در سال ۱۹۱۸ با تکنیک رنگ و روغن اجرا شده و بعدها یک شرکت ایتالیایی این اثر را روی کرباس در تعداد مشخص به صورت دیجیتالی برای عرضه به بازار محصولات هنری چاپ کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید