:

دانشجوی دیگری در نوشتن مقاله کمک می کرد اما بین این دو نفر بحث پیش آمد

با او حرف زدم، قرار شد مشکل را حل کنیم؛ همه چی خوب بود تا اینکه دوباره به‌یکباره به هم ریخت

گفت من دیگر نیستم؛ رفت و خودش را انداخت پایین؛ باورم نمی‌شود

🔹”زهرا.ج” دانشجوی مقطع دکتری رشته برق دانشگاه تهران از راه‌پله طبقه دوم دانشکده برق قدیم واقع در دانشکده فنی (امیرآباد شمالی) به پایین می‌پرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که این دانشجو در مخالفت با درخواست استاد مبنی بر درج نام یک فرد در مقاله‌اش که هیچ ارتباطی با مقاله وی ندارد، اقدام به خودکشی می‌کند.

🔹استاد دانشکده برق دانشگاه تهران: یک نویسنده دومی به کمک نویسنده اصلی در بحث تئوری این کار همکاری کرده بود. گویا بین این دو نفر بحثی پیش می‌آید. نویسنده دوم به نویسنده اصلی می‌گوید تو از من سواستفاده کردی و این حرف او را خیلی خیلی ناراحت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید