🔹هم اکنون و با افزایش دید عملیات هوانوردی در حال انجام است.

دیدگاهتان را بنویسید