:

🔹عباس توانگر، چند روز قبل با وثیقه ۵۰۰میلیونی از بازداشت موقت، آزاد شد. او چند هفته مهمان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بود!

🔹پشت انتشار تصویر وی توسط خبرگزاری تسنیم، نکته‌هایی برای عقلا نهفته است.

دیدگاهتان را بنویسید