هر کجا مینگرم
جای تو خالی بود ، امروز
دکتر قاليباف عزیز
شما باز هم خواسته جبهه انقلاب را در اولویت گذاشتی!

دیدگاهتان را بنویسید