🔹 آیت الله جوادی آملی در دو ماه گذشته توصیه های متعدد و دلسوزانه ای به مسئولان داشته اند که مخاطب غالب این توصیه ها، دولت رئیسی بوده اما در عمل نشانه هایی از عمل به توصیه ها وجود ندارد.

🔹ناظران سیاسی معتقدند بدنه دولت از رئیس جمهور حرف شنوی ندارد.

توییت هایی با این مفاهیم:
▫️«فقر» ریشه مشکلات است
▫️ضرورت عملگرایی در دادن عزت و آبرو به مردم
▫️خطر مفسدان اقتصادی و مدیران بی عرضه بیشتر از معترضان
▫️نباید مخالف را به جای امر خلاف، حذف کرد
▫️آقای رئیسی! با آرزو کردن، باران نمی آید
▫️اگر نمی ترسید از فضای مجازی باکی نیست
▫️به مردم، وعده دروغ ندهید

🔹اما آیا ابراهیم رئیسی به توصیه مراجع تقلید عمل خواهد کرد یا قدم در ابتدای جاده ای خواهد گذاشت که احمدی نژاد در پایان آن است؟

دیدگاهتان را بنویسید