محمدسعید احدیان، فعال سیاسی و رسانه‌ای درباره تیتر کذب اینترنشنال نوشت: همین تیتر رسانه بن‌سلمان بهترین دلیل بر دروغ گویی است. اول در صحبت معترضین نیست بلکه اغتشاش‌گران است. دوم رهبری از کلمه «یا» استفاده میکنند«یا غافلند یا جاهل اند با بی اطلاع اند یا تحلیل غلط به آنها داده شده یا تعدادی مزدورند»

دیدگاهتان را بنویسید