🔹هنر بر خلاف بسیاری از رشته‌های فنی، مهندسی و پزشکی، به شدت به ارتباط با مردم و پشتوانه‌ اجتماعی و زیست بومی وابسته است و از این رو بررسی سرنوشت هنرمندان ایرانی پس از مهاجرت نشان از سرنوشت متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی این افراد پس از مهاجرت دارد.

🔹براساس یک بررسی دفتر پژوهش ایرنا، ۱۵ تن از هنرمندان ایرانی در طیف‌های سنی مختلف و در حوزه‌های سینما، تلویزیون، تئاتر و موسیقی انتخاب شده و سرنوشت زندگی هنری آنها پیش و بعد از مهاجرت از ایران واکاوی شده است.

🔹عمده این هنرمندان پس از مهاجرت نتوانستند مسیر حرفه‌ای خود را ادامه دهند، به‌گونه‌ای که برخی به سراغ تدریس و پژوهش رفتند، برخی به کلی فعالیت هنری و فرهنگی را کنار گذاشته و برخی از مهاجرت منصرف شده و به کشور بازگشتند تا مشخص شود تا چه اندازه موضوع مهاجرت برای هنرمندان پروژه‌ای پرریسک و خطرناک است.

دیدگاهتان را بنویسید