🔹این فعال حوزه تکنولوژی، دو ماه پیش بازداشت شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید