یک نماینده مجلس گفت: وزیر خارجه بیان کرد شبی که اوین آتش گرفت تازه وارد خانه شدم، هنوز کتم را درنیاورده بودم که وزیر خارجه آمریکا زنگ زد و گفت ما چهار زندانی در اوین داریم که قرار است تبادل شود. اتفاقی برایشان پیش نیاید.
جزئیات تماس وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه ایران

بیست و سوم مهرماه زندان اوین آتش گرفت و شرایط برای زندانیان در بند سخت شد. مردم به سمت زندان رفتند و ماموران آتش نشانی هم تلاش می کردند تا آتش را خاموش کنند. تهران ساعت های سختی را چشت سر می گذاشت. حالا یک نماینده مجلس گفته آمریکا زندان اوین را در شمال پایتخت ایران آتش زده است.

دیدگاهتان را بنویسید