🔹هر کاندیدا فقط در یک فهرست انتخاباتی حضور می‌یابد.

🔹نامزدها و فهرست‌ها شناسه‌دار می‌شوند.

🔹مدل تعیین داوطلبان و شمارش آرا تناسبی است.

🔹نمایندگی مجلس علی‌البدل‌دار می‌شود

🔹 نظر شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها قطعی است.

🔹نمایندگان گواهی آموزشی می گیرند

دیدگاهتان را بنویسید