🔻رئیس‌جمهور در جمع سفرای خارجی: آمارهای حضور و مشارکت بانوان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دوران انقلاب اسلامی نشانه روشنی از جایگاه آنان است

🔹افزایش قابل توجه بانوان در اعضای هیئت علمی و حضور درخشان در عرصه‌های ورزشی تنها بخشی از حضور درخشان بانوان ایرانی است

دیدگاهتان را بنویسید