نفت ما در توئیتی نوشت : ‏

🔹جواد اوجی، ‎وزیر نفت از مردم درخواست کمک کرده که در مصرف گاز صرفه جویی کنند! این درحالی است که با لجبازی که میان مردم و دولت شکل گرفته، هر زمان بر صرفه جویی ‎گاز تاکید و تبلیغ می شود؛ مصرف گاز در کشور نیز تشدید می شود!

دیدگاهتان را بنویسید