جواد نکونام: داوری های بازی ما را با پرسپولیس مقایسه کنید؛ با این داوری‌ها مگر می‌شود قهرمان شد

#چندثانیه

دیدگاهتان را بنویسید