مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س):
▫️در ناحیه یک قیمت هر قبر مبلغ ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ناحیه دو مبلغ ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در ناحیه ۳ مبلغ ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید