بر اساس آمار کسانی که توییت زده و اعلام کرده اند که نزدیکانشان زیر آوار هستند.
حدود ۲۵ هزار نفر زیر آوار هستند.

دیدگاهتان را بنویسید