حذف زودهنگام در خانه!
قطر ضعیف‌ترین میزبان ادوار جام جهانی

دیدگاهتان را بنویسید