:

🔹بین نارضایتی و کسانی که در خیابان علیه نظام شعار می دهند یک شکاف بزرگ وجود دارد. نارضایتی بالای ۷۵ درصد است ولی ممکن است در خیابان ۵ درصد مردم درگیر باشند. تا زمانی که این شکاف و فرصت وجود دارد، جمهوری اسلامی باید از آن استفاده کند که نمی کند./سازندگیحسین مرعشی دبیرکل کارگزاران سازندگی:

🔹بین نارضایتی و کسانی که در خیابان علیه نظام شعار می دهند یک شکاف بزرگ وجود دارد. نارضایتی بالای ۷۵ درصد است ولی ممکن است در خیابان ۵ درصد مردم درگیر باشند. تا زمانی که این شکاف و فرصت وجود دارد، جمهوری اسلامی باید از آن استفاده کند که نمی کند./سازندگی

دیدگاهتان را بنویسید