مهدی فضائلی، عضو دفتر نشر آثار مقام رهبری نوشت:

🔹در پی دستور رئیس قوه_قضاییه مبنی بر مساعدت زندانیانی که شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارند، ۵۸۳ زندانی از زندانهای مختلف در کشور آزاد شدند.

🔹پ.ن: چه خوب است دستور خردمندانه آقای محسنی اژه‌ای مصادیق بیشتری پیدا کند و افراد بازداشت شده در وقایع اخیر هم به حداقل برسند.

دیدگاهتان را بنویسید