🔹 احساس می‌کنند هر کسی غیر از جلیلی رئیس جمهور شود، باید دولت را ترک کنند

دیدگاهتان را بنویسید