واكنش كيهان به شكست ٢-٦ ايران از انگليس در روز دوم جام جهانى قطر؛

دیدگاهتان را بنویسید