روزنامه کیهان نوشت:

🔹آقای متکی یکی از سی منتخب تهران با پشتوانه بدنه رای انقلابی است و همان بدنه توقع دارند منتخبان وارد بازی‌های مخرب جریان غربگرا در میان طیف‌های انقلابی نشوند. از وزیر خارجه اسبق و خوشنام که اکنون با رای مردم انقلابی، کسوت نمایندگی بر تن کرده، و دیگر منتخبان منتسب به جبهه انقلاب انتظار می‌رود که مراقب عملیات روانی و شیطنت‌های جریان معارض باشند.

دیدگاهتان را بنویسید