حمید‌رضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس و فعال سیاسی:

🔹این اعتراض سراسری، شورش و اغتشاش نیست چون کور نیست؛ مطالباتی دارد. شورش‌ها معمولا برانگیخته می‌شوند و زود تمام می‌شوند و ادامه پیدا نمی‌کنند.

🔹جامعه ایران مدت‌ها است جامعه جنبشی است. در برابر چنین جامعه‌ای سازمان‌ها رویه‌های نهادی عمدتا با گشایش سیاسی و اداری باید پاسخ بدهند و اجازه دهند این مطالبات در آن بیان و تخلیه شود.

🔹هنوز وارد وضعیت انقلابی نشدیم زیرا از نشانه‌های وضعیت‌های انقلابی این است که اول حکومت نتواند کنترل کند. ما چنین وضعیتی نداریم. در این ۹۰ روز حکومت قادر به کنترل (البته با جانباختن صدها نفر) بود.

🔹با اعدام محسن شکاری صدای بیطرف‌ها را هم درآوردند. صدای کسانی که ساکت هم بودند در آوردند. لذا راهشان باز نیست که راحت بتوانند جامعه را شخم بزنند یا کنترل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید