عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

🔹شاید اغراق نباشد که بگوییم چین بزرگ‌ترین درس و خدمت را به رویکرد رسمی و ساده‌انگارانه موجود در سیاست خارجی ایران تقدیم کرد؛ رویکردی که در برخی از موارد تنه به ساده‌لوحی می‌زند.

🔹 پس از سفر اخیر رییس‌جمهور چین به منطقه و بیانیه‌هایی که منتشر کردند، برخی نیرو‌ها از خواب بیدار شدند و به نحو عجیبی نسبت به این اتفاق اعتراض کردند.

دیدگاهتان را بنویسید