🔹سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: کمتر از ۱ درصد جامعه برای بقیه ۹۹ درصد تصمیم می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید