رسانه شورای امنیت ملی : خطای اخیر پکن را نباید چنان بزرگ کرد که جنایات غرب را در مقابلش ندید.
مهم چرخش کشورهای عربی به چین است، (افول آمریکا) !

دیدگاهتان را بنویسید