🔹تفاوت عجیب میزان توجه کاربران فارسی زبان به زلزله سوریه و ترکیه در دو روز اخیر

دیدگاهتان را بنویسید