🔹سوسن صفاوردی استاد دانشگاه آزاد که به تازگی به اجبار بازنشسته شده، گفت: ما را به این دلیل که به زعم آنها انقلابی نیستیم، محترمانه اخراج کرده‌اند چون رییس دانشکده می‌گوید تدریس باید توسط افراد انقلابی انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید