احمد بخارایی، جامعه‌شناس:

🔹ما الان در فروپاشی اجتماعی هستیم نه این‌که خواهد شد، امروز در بستر فروپاشی اجتماعی می‌غلتیم و دائم دارد شدیدتر می‌شود.

🔹وقتی بحران‌ها دست به دست هم بدهند یعنی ما با ابر بحران مواجه هستیم، که از این مرحله وارد سرازیری فروپاشی اجتماعی می‌شویم.

🔹جامعه دو قطبی شده بدترین وضعیت برای یک جامعه است که برای ما اتفاق افتاده، انگار در یک جامعه مردم علیه یکدیگر لشگرکشی می‌کنند.

🔹شاهد دفع اجتماعی هستیم، یعنی به‌تعبیری جدا از مهاجرت کردن با افرادی روبه‌رو می‌شوید که فقط قصد رفتن دارند، انگار که بخواهند بگویند بالاتر از سیاهی رنگی نیست

دیدگاهتان را بنویسید