مجتمع گردشگری مهر و ماه که در روزهای گذشته پلمب شده بود با نصب بنر از مراجعه کننده‌ها درخواست همکاری کرده است.
، مجتمع گردشگری مهر و ماه واقع در شش کیلومتری جاده قم مدتی قبلبه‌دلیل عدم رعایت حجاب پلمب شد.

اما پس از برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای مسئولین و کارکنان مبنی بر رعایت قوانین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب و پس از اخذ تعهد، شامگاه چهارم دی با دستور مقام قضایی فعالیت خود را مجددا آغاز نمود.

تصاویری در فضای مجازی دست به دست می‌شود که این مجتمع با نصب بنر از مراجعه کنندگان خود خواسته به ماندگاری آن‌ها کمک کنند. در این بنرها نوشته شده «ازت ممنونم! که با حفظ حجاب به ماندگاری ما کمک می‌کنی.»

دیدگاهتان را بنویسید