روزنامه دنیای اقتصاد با حمایت از تیم ملی فوتبال از مردم خواسته مطالبات سیاسی خود را در میدان سیاست و نه در مستطیل سبز پیگیری کنند:

🔹هرچند مشکلات فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور غیر قابل انکار است، اما باید مشخص کرد که مسوولیت بازیکنان تیم ملی در پیدایش این بحران‌‌ها چیست و اساسا بازیکنانی که تخصص حرفه‌‌ای آنها بازی در مستطیل سبز است، چه نقش اجرایی و موثری می‌‌توانند در عبور از بحران فعلی ایفا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید