رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:

🔹این رویه تخلف است و مردم از طریق پیامک و سامانه سوت زنی این قبیل تخلفات را اطلاع دهند.

🔹اعلام شماره کارت بانکی از سوی مردم به سازمان امور مالیاتی، به عنوان درآمد پزشک محاسبه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید