در جشن مجتمع ریورا مسکو چهار هزار بادکنک در فضای سالن پخش شد و حاضران شروع به ترکاندن این چهل هزار بادکنک کردند!

🔹ویدئوی اول را از دست ندهید.

دیدگاهتان را بنویسید