🔹 رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در مرحله اول و دوم لایحه جنبه جریمه دارد، اما از مرحله سوم به بعد به قاضی گفته‌ایم که شما از آن مجازاتی که تعیین کردیم از محرومیت‌های اجتماعی استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید