مدیرعامل ایران‌خودرو تغییر می کند

🔹در پی دستور رئیس جمهور درباره پیگیری واگذاری خارج از روال معمول خودرو به برخی دستگاه‌ها در ۲۵ دی‌ماه سال جاری و ورود بازرس ویژه رئیس جمهور به این موضوع، خطیبی مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو تغییر خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید