خیلی از انقلابی‌ها و متدینان ما در این جنگ ترکیبی از نظر ذهنی جا زدند

بزرگ‌تر‌های ما دهه ۶۰ را برای ما خوب روایت نکردند

آن کسی که در اغتشاشات گول خورده، نمی‌داند محمدرضا شاه چه کسی بوده

🔹سیداحمد عبودتیان دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت: امروز ما حزب‌اللهی‌ها باید مراقب باشیم که بازی نخوریم؛ چون خیلی از انقلابی‌ها و متدینان ما در این جنگ ترکیبی از نظر ذهنی جا زدیم؛ چون بزرگ‌ترهای ما دهه ۶۰ را برای ما خوب روایت نکردند.

دیدگاهتان را بنویسید